چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 327

فلزیاب تصویری انالیز تصاویر را برای تشخیص نوع لکه رنگ اشکار شده نیاز دارد و عمل انالیز در فلزیاب تصویری در اصل فیلتر نمودن تصویر لکه رنگ در فلزیاب تصویری میباشد و انالیز نمودن لکه رنگ های اشکار شده در فلزیاب تصویری برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا ذرات یا هر نوع تغییرات بدست امده مهمترین موضوع در عملیات تشخیص لکه رنگ هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات میباشد انالیز برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری در دو مرحله انالیز قبل از تصویرگیری و انالیز یا فیلتر نمودن بعد از تصویرگیری در فلزیاب تصویری میباشد

فلزیاب تصویری تصویر واقعی اهداف مانند طلا و نقره و مس و روی  و اهن را نشان میدهد ولی به صورت لکه رنک تصویر را اشکار مینماید و انالیز لکه رنگ ها به نسبت نوع هدف مورد نظر تعیین شده در مدار اصلی فلزیاب تصویری قابل انجام است تا لکه رنگ تصویر هدف اصلی یا طلا را اپراتور فلزیاب تصویری بتواند تشخیص دهد

قدرت فلزیاب تصویری که طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طراحی و ساخته شده باشد با عمل انالیز براحتی میتواند اپرتور فلزیاب تصویری را در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات یا نوع لایه های خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار راهنمایی نماید و برای اینکه تفاوت بین فلزیاب تصویری واقعی با دیگر فلزیاب ها مشخص گردد طراحان فلزیاب تصویری از نوع مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی اقدام به طراحی نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO نموده اند تا بتوان با تصویرگیری نوع عدد VDI مربوط به فلزات یا طلا به نسبت نوع لکه رنگ مشخص گردد قدرت عملکردی فلزیاب واقعی اشکار گردد و این برنامه تفکیک رنگ COL PRO بر روی دیگر فلزیاب ها ی دستگاه های مغناطیس سنج قابل نصب نمی باشد و عمل نمی کند و این عمل برای ان به انجام رسیده است تا توان عملکرد فلزیاب تصویری واقعی و تفاوت فلزیاب تصویری حقیقی طبق اصول رادار تصویری با تفکیک عدد VDI برای خریداران فلزیاب مشخص گردد