چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 337

طلایاب تصویری را باید از دیدگاه فلزیاب تصویری مورد بررسی قرار داده و طلایاب تصویری یک فلزیاب تصویری میباشد که طبق تعیین عدد VDI بتواند طلا را در شرایط الیاژی گوناگون در زمین های متفاوت تفکیک نماید و این عمل تفکیک طبق طبقات درج گردیده در ستون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE قابل اجراء میباشد و برای این است که این دسته فلزیاب های با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE رامیتوان طلایاب تصویری نامید زیرا میتواند هر نوع الیاژ فلزات را از طلا و الیاژ مربوط به طلا در زمینهای متفاوت کوهستانی و زمین سنگین و مواد معدنی پرانرژی یا پرتوزا تشخیص داده و طلا را تفکیک نماید

طلایاب تصویری به ان دسته فلزیاب تصویری اطلاق میگردد که دارای برنامه تفکیک رنگ COL PRO باشد یا دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

این دسته فلزیاب تصویری که به ان طلایاب تصویری میگویند میتواند اهداف را بنابر عدد VDI تفکیک نموده و مشخص نماید در برنامه تفکیک رنگ COL PRO لکه رنگ که اشکار میگردد با قرار دادن خط عمق یا خط تفکیک بر روی لکه رنگ مورد نظر عدد VDI مربوط به ان لکه رنگ در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص میگردد

البته در نوع فلزیاب تصویری که با لکه رنگی سه رنگ عمل مینماید و دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد دارای توان بالای در مشخص نمودن لکه رنگ هدف مورد نظر میباشد که با فیلتر یا تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزار میتوان لکه رنگ تصویر واقعی را از هدف بدست اورد

فلزیاب تصویری که دارای این تنظیمات نمی باشد را نمی توان طلایاب تصویری دانست زیرا فلزیاب های دیگر که این تنظیمات را ندارد فقط میتواند بین یک هدف اهنی و غیر اهنی را تشخیص داده و تفکیک نمی نماید زیرا دارای عدد VDI در تفکیک نمی باشد و نشانه بارز این نوع فلزیاب ها فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR و ... از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنتی میباشد که در طراحی مدار انها ازپردازشگر تفکیک با عدد VDI نمی توان بهره برده