چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 316

فلزیاب عمق عالی را دارا باشد باید قدرت بالای در انجام عملیات تفکیک را در مرحله اول داشته باشد و قدرت عمق عالی فلزیاب را فروشنده فلزیاب نباید ابراز نماید بلکه خود خریدار فلزیاب در موقع خرید فلزیاب باید قدرت عمق عالی فلزیاب را بدست اورد و انجام عملیات تشخیص عمق عالی فلزیاب با قرار دادن طلا در عمق برای تفکیک بدست خواهد امد

فلزیاب عمق عالی را دارا میباشد که بتواند یک هدف نمونه طلا با ابهاد کوچک را در عمق تشخیص دهد فلزیاب عمق عالی یا طلایاب عمق عالی یا گنج یاب عمق عالی در مجموع ان فلزیابی است که بتواند یک هدف نمونه را به نسبت عمق نهائی خود در یک عمق مشخص پیدا نماید  

فلزیاب عمق عالی دارای مشخصات خاص فلزیابی میباشد این نوع فلزیاب که بتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد تشخیص دهد این مشخصات توان تفکیک ان فلزیاب است که بتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد تفکیک نمائید این عمل از یک فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR و ..... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا مگنتی یا سیگنال ژنراتور یا یون یاب نمی تواند یک هدف کوچک بخاطر تحت تاثیر قرار گرفتن در نیروهای میدان مغناطیس لایه های زمین متفاوت را درعمق زیاد تفکیک نماید بلکه اهداف بزرگ را با قرار دادن کویل یا لوپ یا سنسورسری در عمق زیاد تشخیص می دهد ولی با زهم نمی تواند با سرجستجوگر یزرک نیز طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

یک فلزیاب عالی باید دارای توان تفکیک در عمق زیاد باشد

توان عمق فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را میتوان با قرار دادن یک هدف فرضی در زیر زمین بنابر جدول عمق DEPTH SCALE مورد ارزیابی قرار داد به شرط انکه یک اپراتور حرفه ای با مهارت بتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در حد مطلوب تنظیم نماید تا سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواند یک هدف را به راحتی در عمق کاوش نماید واین توان فقط از سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی برمی اید و در این نوع فلزیاب  متناسب نمودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را برای کاوش هدف افزایش میدهد.