چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 412

فلزیاب فرکانسی که بنابر تشخیص امواج الکترومغناطیس بازتاب شده فلزات یا طلا GOLD که نشات گرفته ازفرکانس با جریان انرژی میباشد میتواند تشعشعات را اندازه گیری نموده و تفاوت انها را از انرژی فرکانس و دامنه و طول موج طلا یا فلزات تشخیص داده و عمل تفکیک را به انجام برساند و با این شرایط میتوان از تجهیزات تشخیص دهنده سیگنال حرارت مربوط به میدان الکتریکی و مغناطیسی که از انرژی الکترومغناطیس یا فرکانس میباشد بهره برد و سیستم سنسورنوری حرارتی بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل نصب است و مدار فلزیاب فرکانسی میتواند فرکانس دریافت شده را مورد ارزیابی برای تحلیل در تفاوت برای تفکیک به انجام رساند

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن